Lưu trữ Danh mục: Cửa Cuốn Đài Loan

Cửa Cuốn Đài Loan

Cửa cuốn Đài Loan lá 1LY

Cửa cuốn Đài Loan lá 1LY có độ dày 1.0mm nên thân cửa khá nặng; [...]

Liên hệ: 0929.998.292
Cửa cuốn Đài Loan lá 1.2LY

Cửa cuốn Đài Loan lá 1.2LY là series cửa cuốn dày nhất trong các loại [...]

Liên hệ: 0929.998.292
Cửa cuốn Đài Loan lá 6DEM

Cửa cuốn Đài Loan lá 6DEM có lá cửa mỏng nhất trong các loại cửa [...]

Liên hệ: 0929.998.292
Cửa cuốn Đài Loan lá 7DEM

Cửa cuốn Đài Loan lá 7DEM có thể kéo bằng tay hoặc sử dụng motor [...]

Liên hệ: 0929.998.292
Cửa cuốn Đài Loan lá 8DEM

Thông số kỹ thuật cửa cuốn Đài Loan lá 8DEM Thân cửa: Tôn mạ màu [...]

Liên hệ: 0929.998.292
Cửa cuốn Đài Loan lá 9DEM

Cửa cuốn Đài Loan lá 9DEM dày 0.9mm và có thể kéo bằng tay khi [...]

Liên hệ: 0929.998.292